Informatie over gegevensbescherming voor onze elektrische autos

Wij, SAIC Motor Europe BV, voorzien moderne elektrische auto's van een slim entertainmentsysteem dat via onze app "ISMART" kan worden gekoppeld aan uw mobiele telefoon.

Met het oog op de levering van het slimme entertainmentsysteem en de app verwerken wij persoonsgegevens.

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen ingevolge de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In sectie A van deze privacyverklaring geven wij u informatie over de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

In sectie B vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In sectie C vindt u verder nog informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

De technische begrippen in verband met gegevensbescherming die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt hebben de betekenis die wordt gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in sectie D.


INHOUDSOPGAVE

 1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke
  1. Identiteit en contactinformatie over de verwerkingsverantwoordelijke
  2. Contactinformatie over de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke
 2. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
  1. Gebruik van het ISMART-account op een mobiele telefoon en op de Audio Visual Navigation (AVN), met inbegrip van het gebruik van functies voor besturing van de auto op afstand via ISMART
  2. Gebruik van het navigatiesysteem op het audiovisueel en navigatiesysteem (AVN)
  3. Gebruik van spraakherkenning
  4. Gebruik van apps van derden op het audiovisueel en navigatiesysteem (AVN)
 3. Informatie over de rechten van betrokkenen
  1. Recht van toegang
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden")
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  6. Recht van bezwaar
  7. Recht om toestemming in te trekken
  8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 4. Informatie over de technische termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt
 5. Inwerkingtreding van en wijzigingen in deze informatie over gegevensbeschermingA. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

 1. Identiteit en contactinformatie over de verwerkingsverantwoordelijke

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401

 2. Contactinformatie over de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu


B. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wij willen u de beste ervaring bieden wanneer u in onze auto's rijdt. Daarom bieden wij u de ISMART-app aan en voorzien wij de auto's van een goed doordacht systeem. In onze auto's zijn er twee apparaten die communiceren met en kunnen worden bediend door de ISMART-app: de Audio Visual Navigation (audiovisuele navigatie) ("AVN") en de Telematic Box ("TBOX"). Alle communicatie tussen de apparaten en de app verloopt via ons Telematics Service Platform ("TSP Backend"). Het AVN heeft infotainment-toepassingen, zoals de navigatie of het berichtencentrum. De TBOX is verantwoordelijk voor de netwerktoegang voor het voertuig en het uploaden van gegevens naar de TSP Backend. Voor bepaalde functies communiceert de AVN rechtstreeks met en geeft persoonsgegevens door aan derde partijen (bijv. Amazon). Voor het uitvoeren van de in deze privacyverklaring beschreven functionaliteiten verwerken wij uw persoonsgegevens en informeren wij u over de details van de verwerking. U kunt echter gebruik maken van onze auto's zonder gebruik te maken van de onlinefuncties van het ISMART-systeem waarvoor de verwerking van persoonsgegevens is vereist. Wanneer u de AVN voor het eerst gebruikt en wanneer u de app downloadt, zullen wij u vragen of u alle functionaliteiten van het ISMART-systeem wilt inschakelen, met inbegrip van de functionaliteiten waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is. U kunt individuele functies van de AVN, waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, in- en uitschakelen.

 1. Gebruik van het ISMART-account op een mobiele telefoon en op de Audio Visual Navigation (AVN), met inbegrip van het gebruik van functies voor besturing van de auto op afstand via ISMART

  Voor onze elektrische auto's stellen wij de "ISMART"-app ter beschikking om bepaalde functies van de auto te raadplegen en op afstand te besturen en om informatie, zoals navigatiebestemmingen of nuttige plaatsen (POI's), naar de auto te sturen. Om deze functies te kunnen gebruiken, moet de auto aan het SMART-account worden gekoppeld. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken en ter beschikking stellen van een ISMART-account om uw voertuig op afstand te kunnen besturen en de status van uw voertuig op afstand te kunnen raadplegen
  • Terbeschikkingstelling van de functie om uw voertuig aan uw account te koppelen en te ontkoppelen
  • Terbeschikkingstelling van de functie om de status van het voertuig te controleren en te beheren
  • Terbeschikkingstelling van de "Find My Car"-functie
  • Terbeschikkingstelling van de functie voor laadbeheer
  • Terbeschikkingstelling van de functie voor noodoproepen
  • Terbeschikkingstelling van het berichtencentrum
  • Terbeschikkingstelling van de feedbackfunctie
  • Uw feedback verwerken
  • Terbeschikkingstelling van de agendafunctie
  • Terbeschikkingstelling van de energieverbruikfunctie
  • Terbeschikkingstelling van de digitalesleutelfunctie

  Hieronder vindt u meer informatie hierover:

1. Details betreffende de persoonsgegevens die worden verwerkt

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de categorieën

Gegevensbronnen

Verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken

Opslagduur

Protocolgegevens

Protocolgegevens die om technische redenen ontstaan bij het gebruik van onze app om toegang te krijgen tot inhoud van onze server:

De gegevens die tijdens dergelijke toegang worden verzameld, worden bepaald door het netwerkprotocol voor de overdracht van informatie tussen uw apparaat en de server van onze app.

Daartoe behoren het IP-adres, het type en de versie van het gebruikte mobiele besturingssysteem, de geraadpleegde inhoud en de datum en het tijdstip van de toegang.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kan onze App geen toegang krijgen tot inhoud van onze server.

De gegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren voor een periode van maximaal 7 dagen, tenzij zich een beveiligingsincident voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

Als zich een beveiligingsincident voordoet, worden serverlogbestanden opgeslagen totdat het beveiligingsincident is gemitigeerd en volledig is opgelost.

Registratiegegevens

Gegevens die u verstrekt bij het registreren van uw account voor onze app:

Dit omvat de volgende verplichte informatie: naam, adres, e-mailadres, wachtwoord.

Daarnaast omvat dit de volgende optionele informatie: geslacht, geboortedatum

Gebruiker van de app

Het verstrekken van de tijdens de registratieprocedure als verplicht aangemerkte informatie is een vereiste voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Indien de verplichte informatie niet wordt verstrekt, is registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount niet mogelijk.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Logingegevens

Gegevens die u verstrekt wanneer u inlogt op uw account:

Dit omvat: mobiel telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord. Wanneer u inlogt op uw account met uw voertuig, omvat dit ook een unieke identificatiecode die is opgeslagen in een QR-code.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet op uw account inloggen.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Aanvullende accountgegevens

Gegevens die u aan uw account kunt toevoegen, zoals. beveiligingscode, alarminstellingen, een contactpersoon voor noodgevallen, favoriete plaatsen en radiozenders en reisplannen.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan het zijn dat bepaalde functies niet naar behoren werken, zoals zoeken vanuit de favorietenlijst op de AVN.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Basisgegevens over het voertuig

Basisinformatie over uw voertuig die automatisch over uw voertuig wordt verkregen en in de app kan worden geraadpleegd:

Dit omvat het framenummer, motornummer, merknaam, modelnaam, versnellingsbakmodel, kleur, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Gebruiker van het voertuig

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen de gegevens niet via de app worden geraadpleegd.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Statusgegevens voertuig

Informatie over de huidige status van uw voertuig die automatisch wordt verkregen over uw voertuig en in de app kan worden geraadpleegd en, waar mogelijk, kan worden gewijzigd:

Dit omvat gegevens over de resterende hoeveelheid benzine/het resterende vermogen, het resterende kilometerbereik, de bandenspanning, de accuspanning, de motorstatus, de EPS-status, de handremstatus, de temperatuur, de status van de ruiten/het dakraam, de portierstatus, de motorstatus, de koppelingsstatus, de ongeautoriseerde ontgrendelingsstatus, botsingsensorstatus.

Gebruiker van het voertuig

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen de gegevens niet via de app worden geraadpleegd en is de functie voor besturing op afstand via de app niet beschikbaar.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Locatiegegevens

Gegevens over de locatie van uw voertuig en uw mobiele telefoon:

Dit omvat de GPS-locatie van het voertuig en de GPS-locatie van de mobiele telefoon.

Gebruiker van het voertuig/de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, zijn bepaalde functies, zoals de "Find My Car"-functie, niet beschikbaar.

Wij verwerken de locatiegegevens van uw telefoon slechts tijdelijk wanneer u de functie om de status van het voertuig te controleren en te beheren of "Find My Car"-functie gebruikt.

Accugegevens

Gegevens over de status van de accu van het voertuig:

Dit omvat het resterende vermogen, de resterende laadtijd, de laadstroom, de laadspanning en de resterende afstand in kilometers

Gebruiker van het voertuig

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen de gegevens niet via de app worden geraadpleegd.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Berichtgegevens

Gegevens in berichten die wij afleveren in de inbox van het voertuig en de app:

Dit omvat belangrijke berichten zoals alarmen, bedieningsinformatie en nieuws.

Door ons gegenereerd

-

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Feedbackgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u de feedbackfunctie gebruikt:

Dit omvat ook voor de inhoud van uw feedback.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet op uw feedback reageren.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Agendagegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u de synchronisatie van uw agenda met onze app inschakelt:

Dit omvat de datum en het tijdstip van een afspraak, verjaardag of feestdag.

Dit omvat ook informatie die u in onze app verstrekt, zoals het thema, opmerkingen, en het tijdstip en de datum van de herinnering.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen herinnering sturen op de verjaardag.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Bluetooth mac-adres

Gegevens om de digitalesleutelfunctie te activeren en de digitalesleutelcontrole-ID te genereren.

Gebruiker van de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunt u de digitalesleutelfunctie niet gebruiken.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Digitalesleutelcontrole-ID

Gegevens waarmee u zich kan identificeren wanneer u vraagt om uw voertuig te ontgrendelen.

Door ons gegenereerd

-

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Advertentiebeheergegevens

Informatie over toestemmingen die u hebt gegeven voor advertentiedoeleinden, evenals informatie over uw eventuele bezwaren tegen advertenties:

Deze omvatten de datum en het tijdstip van de toestemming, het IP-adres van het apparaat dat is gebruikt om toestemming te geven, de datum en het tijdstip van intrekking van de toestemming of van een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden.

Gebruiker van het voertuig/de app

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij uw instemming met en/of bezwaar tegen advertenties niet verwerken.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden niet langer bewaard nadat de gebruiker het ISMART-account verwijdert.

Daarnaast omvat dit documentatie over de informatie die wij aan u hebben verstrekt over een toestemming en/of over advertenties die wij zonder uw toestemming hebben gemaakt.

Door ons gegenereerd

-

2. Details over de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Rechtsgrondslag en, indien van toepassing, gerechtvaardigde belangen

Ontvanger

Het aanmaken en ter beschikking stellen van een ISMART-account om uw voertuig op afstand te kunnen besturen en de status van uw voertuig op afstand te kunnen raadplegen:

Na de eerste registratie van uw account, kunt u extra gegevens in uw account opslaan. Dit omvat de optionele opslag van contactinformatie, adressen en instellingen, zoals taalinstellingen.

Dit omvat ook de functie om in te loggen en uit te loggen in de app.

Registratiegegevens

Logingegevens

Aanvullende accountgegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de functie om uw voertuig aan uw account te koppelen en te ontkoppelen:

Om uw voertuig op afstand te kunnen besturen en de status van uw voertuig op afstand via onze app te kunnen raadplegen, is het noodzakelijk om uw voertuig aan uw account te koppelen. Om uw voertuig aan uw account te koppelen, moet u met de app de QR-code scannen die op de AVN wordt weergegeven.

Dit omvat ook het bindend relatiebeheer, waarmee u informatie over uw voertuig kunt raadplegen die automatisch uit uw voertuig wordt verkregen:

Dit omvat het framenummer, motornummer, merknaam, modelnaam, versnellingsbakmodel, kleur, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Registratiegegevens

Logingegevens

Basisgegevens over het voertuig

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de functie om de status van het voertuig te controleren en te beheren:

Met onze app kunt u de status van het voertuig controleren. Hiermee weet u zeker dat het voertuig veilig is om in te rijden of is vergrendeld wanneer het voertuig zich in de parkeerstand bevindt.

Met deze functie kunt u ook de status van het voertuig op afstand regelen, zoals het vergrendelen of ontgrendelen van het voertuig of het instellen van de temperatuur van de airconditioning of de stoelverwarming.

U kunt met name ook het energieverbruik van uw telefoon controleren door de kilometerstand, het cumulatieve stroomverbruik, de gemiddelde snelheid en de reistijd te raadplegen.

Om deze functies op afstand te kunnen uitvoeren (d.w.z. zonder verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw auto), worden de relevante gegevens over de status van het voertuig via het internet uitgewisseld tussen uw mobiele telefoon en onze servers, en tussen uw auto en onze servers.

Met deze functie kunt u ook voertuigalarmen instellen en waarschuwingen ontvangen in onze app. Dit omvat waarschuwingen voor een lege accu, veiligheidswaarschuwingen, waarschuwingen voor geo-fences, snelheidswaarschuwingen, waarschuwingen voor het starten van de motor of waarschuwingen wanneer er een afwijking aan uw voertuig wordt gedetecteerd.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Statusgegevens voertuig

Locatiegegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Map SDK-aanbieder

Terbeschikkingstelling van de "Find My Car"-functie:

Wanneer u de "Find My Car"-functie gebruikt, gebruiken wij de GPS-locatie van uw mobiele telefoon en de GPS-locatie van uw voertuig om u de kortste weg te voet naar uw auto te tonen. Deze GPS-locaties worden alleen opgehaald van uw mobiele telefoon en uw voertuig wanneer u de "Find My Car"-functie in de app opent.

Na het invoeren van de beveiligingscode wordt de toeter-/verlichtingsfunctie ontgrendeld om u te helpen bij het terugvinden van uw auto in het donker.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Locatiegegevens

Aanvullende accountgegevens

Statusgegevens voertuig

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Map SDK-aanbieder

Terbeschikkingstelling van de functie voor laadbeheer:

Met deze functie kunt u de huidige accu- en oplaadstatus zien. U kunt de oplaadtijden ook plannen door de oplaadstekker via Bluetooth aan te sluiten. Bovendien kunt u een oplaaddoel instellen.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Accugegevens

Locatiegegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Maps SDK

Terbeschikkingstelling van de functie voor noodoproepen:

Met deze functie kunt u snel een noodoproep doen naar het nummer dat in uw account is opgeslagen. Wij bepalen het relevante noodnummer voor u op basis van het land dat u hebt geselecteerd toen u uw voertuig voor het eerst aan de app koppelde.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Aanvullende accountgegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van het berichtencentrum:

Wij voorzien u van belangrijke berichten zoals waarschuwingen, informatie over de werking en het laatste nieuws (met inbegrip van advertenties over MG-diensten). Deze berichten zijn toegankelijk via de inbox-functies in de app en in de AVN.

Protocolgegevens

Berichtgegevens

Logingegevens

Aanvullende accountgegevens

Voertuigstatusgegevens en advertentiebeheergegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de feedbackfunctie:

Met de feedbackfunctie in de app kunt u ons feedback geven, bijvoorbeeld over fouten en om suggesties voor verdere verbeteringen door te geven.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Feedbackgegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (f) AVG (behartiging van de gerechtvaardigde belangen in het kader van de afweging van belangen):

Ons gerechtvaardigd belang is het verkrijgen van feedback over onze dienst om onze diensten te verbeteren.

Ontwikkelaar

Uw feedback verwerken:

Wij zullen uw feedback verwerken om onze diensten te verbeteren.

Feedbackgegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Art. 6 (1) (f) AVG (behartiging van de gerechtvaardigde belangen in het kader van de afweging van belangen):

Ons gerechtvaardigd belang is de verwerking ban uw feedback om onze diensten te verbeteren.

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de agendafunctie:

Met deze functie kunnen wij, mits u daarmee instemt, uw agenda op uw mobiele telefoon synchroniseren met onze app, zodat wij u herinneringen kunnen sturen voor afspraken, verjaardagen of feestdagen.

Met deze functie kunt u een thema, datum en tijdstip voor de herinnering instellen en een opmerking maken voor een verjaardag.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Agendagegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (a) AVG (toestemming) en Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de energieverbruikfunctie:

Met deze functie kan de gebruiker de energieverbruiksstatistieken raadplegen. Inclusief de kilometerstand, het cumulatieve stroomverbruik, de gemiddelde snelheid en de reistijd.

Protocolgegevens

Registratiegegevens

Logingegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van de digitalesleutelfunctie:

Met deze functie kunt u het voertuig ontgrendelen en starten met uw app in plaats van met de sleutel.

Bluetooth mac-adres

Digitalesleutelcontrole-ID

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Ontwikkelaar

3. Bijzonderheden over de ontvangers van persoonsgegevens en de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Ontvanger

Rol van de ontvanger

Overdracht aan derde landen en/of internationale organisaties

Adequaatheidsbesluit of passende of geschikte waarborgen voor overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

Ontwikkelaar:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Verwerker

China

De Europese Commissie heeft voor het betrokken derde land geen adequaatheidsbesluit genomen.

De overdracht naar het betrokken derde land vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen.

Het besluit van de Europese Commissie inzake modelcontractbepalingen kan hier worden geraadpleegd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915.

Een kopie van de modelcontractbepalingen kan worden verkregen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (sectie A.II.).

Map SDK-aanbieder:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederland

Verwerkingsverantwoordelijke

-

-

II. Gebruik van het navigatiesysteem op het Audiovisueel en Navigatiesysteem (AVN)

Via ons audiovisueel en navigatiesysteem (AVN) heeft u de mogelijkheid om een navigatiesysteem te gebruiken. De basisfuncties zijn beschikbaar zonder internetverbinding en zonder dat wij of onze dienstverleners persoonsgegevens verwerken wanneer u deze functies gebruikt. Dit omvat in het bijzonder het zoeken naar een specifieke locatie of nuttige plaatsen in de omgeving, het berekenen van routes en de navigatiefunctie, de accubereikfunctie. Voor bepaalde andere functies, zoals rekening houden met realtime-verkeersgegevens om de beste route te vinden, is een internetverbinding vereist. Wanneer u het online navigatiesysteem gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Terbeschikkingstelling van realtime-verkeersinformatie
 • Terbeschikkingstelling van een online zoekfunctie

Als u ons navigatiesysteem via spraakherkenning gebruikt, raadpleeg dan ook het hoofdstuk over spraakherkenning (-> sectie B.III).

Hieronder vindt u meer informatie hierover:

1. Details betreffende de persoonsgegevens die worden verwerkt

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de categorieën

Gegevensbronnen

Verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken

Opslagduur

Protocolgegevens

Protocolgegevens die om technische redenen ontstaan wanneer een internetverbinding tot stand wordt gebracht tussen uw voertuig en onze servers:

De gegevens die tijdens dergelijke toegang worden verzameld, worden bepaald door het netwerkprotocol voor de overdracht van informatie tussen uw voertuig en onze servers.

Dit omvat onder meer het IP-adres, het HTTPS-protocol (om Telenav Cloud te beveiligen) en de API-sleutel (om ervoor te zorgen dat alleen SAIC-voertuigen verbinding kunnen maken met Telenav Cloud).

Gebruiker van het navigatiesysteem

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen geen cloudgebaseerde navigatiefuncties worden aangeboden.

De gegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren voor een periode van maximaal 7 dagen, tenzij zich een beveiligingsincident voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

Als zich een beveiligingsincident voordoet, worden serverlogbestanden opgeslagen totdat het beveiligingsincident is gemitigeerd en volledig is opgelost.

Locatiegegevens

GPS-locatie van uw voertuig

Navigatieopdrachten worden naar de Map SDK-aanbieder gestuurd wanneer de gebruiker de functie gebruikt voor het zoeken naar een locatie, online navigatie en realtime-verkeersinformatie.

Gebruiker van het navigatiesysteem

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen geen cloudgebaseerde navigatiefuncties worden aangeboden.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Gegevenszoekfunctie

Gegevens die u invoert in de zoekfunctie van ons navigatiesysteem:

Deze omvatten alle gegevens die zijn ingevoerd als zoektermen, geselecteerd uit de lijst met recente bestemmingen, uit de favorietenlijst, uit door u verstrekte labels, zoals thuis- of werkadressen of uit categorieën nuttige plaatsen, of via spraakopdrachten. Als u spraakbesturing gebruikt, raadpleeg dan ook het hoofdstuk over spraakherkenning -> sectie B.III.

Gebruiker van het navigatiesysteem

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen geen cloudgebaseerde zoekfuncties worden aangeboden.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Uw thuisadres wordt opgeslagen totdat u deze verwijdert in de AVN. Alle andere gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Recente locaties

Gegevens die zijn geselecteerd als bestemming in de zoekfunctie.

Gebruiker van het navigatiesysteem

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kan geen cloudgebaseerde navigatie worden aangeboden.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

2. Details over de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Rechtsgrondslag en, indien van toepassing, gerechtvaardigde belangen

Ontvanger

Terbeschikkingstelling van onze navigatiefunctie met realtime-verkeersgegevens:

Een basisnavigatiefunctie is beschikbaar zonder internetverbinding.

Voor een verbeterde navigatie wordt de route berekend op onze server, rekening houdend met realtime-verkeersgegevens. Hiervoor worden gegevens over uw locatie en uw bestemming tijdelijk op onze server verwerkt. Wij verwerken regelmatig informatie over uw locatie om nuttige navigatiediensten aan te bieden (zoals op de achtergrond berekenen of er betere routes beschikbaar zijn, monitoren van verkeerssituaties in de buurt, enz.).

Protocolgegevens

Locatiegegevens

Recente locaties

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Map SDK-aanbieder

Ontwikkelaar

Terbeschikkingstelling van onze online zoekfunctie:

Hiervoor worden gegevens die u in onze zoekfuncties invoert tijdelijk op onze server verwerkt.

Wanneer u in uw auto bent ingelogd op uw ISMART-account, kunt u ook adressen, nuttige plaatsen (bijv. benzinestations, winkels voor eten en drinken en hotels) e.d. raadplegen en selecteren die u via de app aan uw account hebt toegevoegd.

Bovendien kunt u zoeken naar oplaadpunten in de buurt en de beschikbaarheid ervan controleren.

Protocolgegevens

Gegevenszoekfunctie

Locatiegegevens

Voor het raadplegen en selecteren van gegevens die zijn opgeslagen in uw ISMART-account:

Registratiegegevens (-> sectie B.I.1)

Logingegevens (-> sectie B.I.1)

Aanvullende accountgegevens (-> sectie B.I.1)

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Map SDK-aanbieder

Ontwikkelaar


3. Bijzonderheden over de ontvangers van persoonsgegevens en de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Ontvanger

Rol van de ontvanger

Overdracht aan derde landen en/of internationale organisaties

Adequaatheidsbesluit of passende of geschikte waarborgen voor overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

Ontwikkelaar:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Verwerker

China

De Europese Commissie heeft voor het betrokken derde land geen adequaatheidsbesluit genomen.

De overdracht naar het betrokken derde land vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen.

Het besluit van de Europese Commissie inzake modelcontractbepalingen kan hier worden geraadpleegd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915.

Een kopie van de modelcontractbepalingen kan worden verkregen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (sectie A.II.).

Map SDK-aanbieder:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederland

Verwerkingsverantwoordelijke

-

-


III. Gebruik van spraakherkenning

Het is mogelijk om ons (AVN)-systeem te gebruiken door middel van stemherkenning. Met de spraakherkenningsfunctie kunt u bepaalde functies op de AVN bedienen door alleen uw stem te gebruiken. Deze functie kan worden gebruikt voor verschillende functies, zoals navigatie. Een nieuwe bestemming instellen, in- of uitzoomen op de kaart of de route annuleren zijn enkele voorbeelden van spraakopdrachten. Spraakherkenning kan ook worden gebruikt voor het overschakelen naar het volgende nummer in de muziekapp. Bij gebruik van de spraakherkenningsfunctie worden uw commando's door onze spraakherkenningsaanbieder omgezet in voor machines leesbare commando's.

Hieronder vindt u meer informatie hierover:

1. Details betreffende de persoonsgegevens die worden verwerkt

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de categorieën

Gegevensbronnen

Verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken

Opslagduur

Protocolgegevens

Protocolgegevens die om technische redenen ontstaan wanneer een internetverbinding tot stand wordt gebracht tussen uw voertuig en onze servers:

De gegevens die tijdens dergelijke toegang worden verzameld, worden bepaald door het netwerkprotocol voor de overdracht van informatie tussen uw voertuig en onze servers.

Gebruiker van spraakherkenning

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunt u de spraakherkenningsfunctie niet gebruiken.

De gegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren voor een periode van maximaal 7 dagen, tenzij zich een beveiligingsincident voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

Als zich een beveiligingsincident voordoet, worden serverlogbestanden opgeslagen totdat het beveiligingsincident is gemitigeerd en volledig is opgelost.

Spraakherkenningsgegevens

Gegevens die u via spraakopdrachten verstrekt:

Dit omvat de inhoud van uw spraakcommando's, d.w.z. uw stem, die wordt opgenomen nadat de spraakherkenningsfunctie is geactiveerd (door "Hallo MG" te zeggen of door op de spraakherkenningsknop op het stuur te drukken) tot het moment dat de spraakherkenningsfunctie wordt gedeactiveerd.

(Dit geldt niet voor uw stem voordat u de spraakherkenning activeert of wanneer u de spraakherkenning activeert door "Hallo MG" te zeggen: Het herkennen van de zin "Hallo MG" wordt offline uitgevoerd door uw voertuig.)

Gebruiker van spraakherkenning

De bepaling is geen wettelijke of contractuele vereiste, noch een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten. Er is geen verplichting voor de betrokkene om de gegevens te verstrekken.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunt u de spraakherkenningsfunctie niet gebruiken.

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden maximaal drie jaar bewaard.

Door machines leesbare gegevens die vanuit spraakcommando's worden gegenereerd:

Dit omvat alle commando's die onze spraakherkennings-aanbieder aan de hand van de opgenomen stem kon identificeren, zoals bestemmingsadressen voor het navigatiesysteem of commando's voor de muziekspeler.

Door ons gegenereerd

-

2. Details over de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Categorieën van de verwerkte persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Rechtsgrondslag en, indien van toepassing, gerechtvaardigde belangen

Ontvanger

Terbeschikkingstelling van de spraakherkenningsfunctie:

Nadat de spraakherkenningsfunctie is geactiveerd (door "Hallo MG" te zeggen of door op de spraakherkenningsknop op het stuur te drukken) neemt uw voertuig uw stem op tot het moment dat de spraakherkenningsfunctie wordt gedeactiveerd. De opname of uw stem wordt vervolgens doorgestuurd naar onze spraakherkenningsaanbieder om uit uw stemcommando's door machines leesbare commando's te genereren.

Deze door machines leesbare commando's kunnen vervolgens door het audiovisuele en navigatiesysteem (AVN) in uw auto worden gebruikt voor diverse functies, zoals het instellen van een bestemmingsadres voor het navigatiesysteem of het instellen van de muziekspeler.

Spraakopnames worden niet overgedragen aan ons of onze spraakherkenningsaanbieder voor of voor het activeren van spraakherkenning. Het activeren van de spraakherkenning door "Hallo MG" te zeggen (d.w.z. het herkennen van de zin "Hallo MG" als activeringsopdracht) wordt offline uitgevoerd door uw voertuig.

Protocolgegevens

Spraakherkenningsgegevens

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is of waarbij op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen worden getroffen).

Spraakherkenningsaanbieder

Ontwikkelaar


3. Bijzonderheden over de ontvangers van persoonsgegevens en de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationale organisaties

Ontvanger

Rol van de ontvanger

Overdracht aan derde landen en/of internationale organisaties

Adequaatheidsbesluit of passende of geschikte waarborgen voor overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

Ontwikkelaar:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Verwerker

China

De Europese Commissie heeft voor het betrokken derde land geen adequaatheidsbesluit genomen.

De overdracht naar het betrokken derde land vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen.

Het besluit van de Europese Commissie inzake modelcontractbepalingen kan hier worden geraadpleegd: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915.

Een kopie van de modelcontractbepalingen kan worden verkregen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (sectie A.II.).


IV. Gebruik van apps van derden op het Audiovisueel en Navigatiesysteem (AVN)

Het Audiovisueel en Navigatiesysteem (AVN) biedt de mogelijkheid om apps van derden te gebruiken, zoals Amazon Music. Met deze apps kunt u gebruikmaken van functies die worden aangeboden door externe aanbieders en onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen. De betreffende app is niet standaard geactiveerd, maar moet eerst door u worden geactiveerd in de betreffende instellingen. Zodra de betreffende app is geactiveerd, kan de aanbieder van de betreffende app persoonsgegevens van u ontvangen. Wij hebben geen kennis van de persoonsgegevens die de aanbieder daadwerkelijk verkrijgt. Wij hebben ook geen kennis van specifieke doeleinden van de verwerking van gegevens die door de aanbieder van de desbetreffende app worden verzameld, noch van verdere details over de gegevensverwerking door de desbetreffende aanbieder. Wij weten met name ook niet of de betreffende aanbieder de verzamelde gegevens alleen verwerkt om de functie van de betreffende plug-in te garanderen (bijv. om muziek te streamen) of ook voor andere doeleinden (bijv. om gebruiksprofielen op te stellen of om advertenties te personaliseren).

Als u onze AVN via spraakherkenning gebruikt, raadpleeg dan ook het hoofdstuk over spraakherkenning (-> sectie B.III).

Hieronder vindt u meer informatie hierover:

1. In de AVN geïntegreerde apps van derden

De volgende apps van externe aanbieders zijn geïntegreerd in onze AVN:

App

Externe aanbieder

Meer informatie over de aanbieder van de app

Amazon Music-app

Afhankelijk van het land waar u woont, wordt de Amazon Music-app aan u geleverd: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., of een van hun gelieerde ondernemingen.

https://www.amazon.de/-/en/gp/...

Weerapp

AccuWeather, Inc.

https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Mogelijke overdracht van gegevens aan derde landen zonder een adequaat beschermingsniveau

Het is mogelijk dat persoonsgegevens, wanneer u een app van een derde partij gebruikt, worden doorgegeven aan derde landen waarvoor geen zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat en waarvoor geen adequate garanties worden geboden. Hierdoor bestaat het risico dat er geen adequaat beschermingsniveau is voor de doorgegeven persoonsgegevens. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die door de externe aanbieder worden verwerkt, mogelijk niet onderworpen zijn aan een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de AVG. Dit betekent in het bijzonder dat de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens van Art. 5 AVG mogelijk niet worden nageleefd. Bovendien beschikt u mogelijk niet over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door de betreffende app van derden te activeren, aanvaardt u deze mogelijke risico's op eigen verantwoordelijkheid.


C. Informatie over de rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden") (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht op bezwaar (artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen middels de contactinformatie in sectie A.

Indien van toepassing, vindt u informatie over specifieke uitvoeringsbepalingen en mechanismen die de uitoefening van uw rechten mogelijk maken, met name de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens en uw recht van bezwaar, in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in sectie B van deze informatie over gegevensbescherming.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

I. Recht van toegang

Als betrokkene hebt u recht op toegang en informatie onder de voorwaarden van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent met name dat u het recht hebt om van ons een bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval hebt u ook het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de informatie die in artikel 15, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgesomd. Dit omvat informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (artikel 15, lid 1, onder (a), (b) en (c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht op toegang en informatie in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Recht op rectificatie

Als betrokkene hebt u recht op rectificatie onder de voorwaarden van artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt met name in dat u het recht hebt om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuistheden in uw persoonsgegevens en de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te ontvangen.

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht op rectificatie in artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden")

Als betrokkene hebt u recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden") onder de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat u het recht hebt om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen en dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen wanneer een van de in artikel 17, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde redenen van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt (artikel 17, lid 1, onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te verwijderen, zijn wij ook verplicht, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke stappen te ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u bij deze verwerkingsverantwoordelijken het verwijderen van koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens hebt aangevraagd (artikel 17, lid 2, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden") is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is om een van de in artikel 17, lid 3, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde redenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering (artikel 17, lid 3, onder (b) en (e), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht op verwijdering ("het recht om vergeten te worden") in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat u het recht hebt op beperking van de verwerking indien een van de voorwaarden van artikel 18, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist. In dat geval geldt de beperking van de verwerking voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren (artikel 18, lid 1, onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Beperking betekent dat opgeslagen persoonsgegevens worden gemarkeerd met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken (artikel 4, lid 3, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht op beperking van de verwerking in artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene hebt u recht op overdraagbaarheid van gegevens onder de voorwaarden van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat u in het algemeen het recht hebt uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, indien de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a), of artikel 9, lid 2, onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de verwerking met geautomatiseerde middelen plaats vindt (artikel 20, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Of een verwerking op toestemming berust overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a), of artikel 9, lid 2, onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u nalezen in de informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking in sectie B van deze informatie over gegevensbescherming.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens hebt u in het algemeen ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is (artikel 20, lid 2, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens in artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Recht van bezwaar

Als betrokkene hebt u recht op bezwaar onder de voorwaarden van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uiterlijk in onze eerste communicatie met u, informeren wij u uitdrukkelijk over uw recht om als betrokkene bezwaar te maken.

Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u hieronder:

1. Recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene

Als betrokkene hebt u het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

Informatie over de vraag of een verwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder (e) of (f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u in de informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking in sectie B van deze informatie over gegevensbescherming.

In geval van bezwaar met betrekking tot uw bijzondere situatie, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht van bezwaar in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Recht van bezwaar tegen direct marketing

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct-marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Of en in hoeverre persoonsgegevens in het kader van direct marketing worden verwerkt, kunt u nalezen in de informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking in sectie B van deze informatie over gegevensbescherming.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking in het kader van direct marketing, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

U vindt de volledige reikwijdte van uw recht van bezwaar in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat u kunt raadplegen via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Recht om toestemming in te trekken

Wanneer verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a), of artikel 9, lid 2, onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u als betrokkene overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment de intrekking op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden. Wij informeren u hierover voordat u uw toestemming verleent.

Informatie over de vraag of een verwerking plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder (a) of artikel 9 lid 2 onder (a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u in de informatie over de rechtsgrondslag van de verwerking in sectie B van deze informatie over gegevensbescherming.

VIII. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder de voorwaarden van artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

D. Informatie over de technische termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt

De technische begrippen in verband met gegevensbescherming die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt hebben de betekenis die wordt gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De volledige reikwijdte van de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is te vinden in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die kan worden gedownload via de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de belangrijkste technische termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt:

Onder "persoonsgegevens" wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Onder "betrokkene" wordt de betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;

Onder "verwerking" wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorsturen, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Onder "profilering" wordt elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verstaan die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;

Onder "verwerkingsverantwoordelijke" wordt de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enige andere instantie verstaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld bij EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen;

Onder "verwerker" wordt een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie verstaan die, ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt;

Onder "ontvanger" wordt een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie verstaan waaraan, al dan niet als derde partij persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen ingevolge de wetten van de Unie of van een lidstaat, worden daarentegen niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door deze overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming overeenkomstig het doel van de verwerking;

Onder "derde partij" wordt een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken verstaan;

Onder "internationale organisatie" wordt een organisatie en de daaronder vallende instanties verstaan die onder het internationaal publiekrecht vallen, of elke andere organisatie die is opgericht bij of op basis van een overeenkomst tussen twee of meer landen;

Onder "derde land" wordt een land verstaan dat geen lidstaat is van de Europese Unie ("EU") of van de Europese Economische Ruimte ("EER");

Onder "Bijzondere categorieën persoonsgegevens" worden persoonsgegevens verstaan waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

E. Inwerkingtreding van en wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming

De datum van inwerkingtreding van deze informatie over gegevensbescherming is 12 oktober 2021.

Het kan nodig zijn deze informatie over gegevensbescherming te wijzigen als gevolg van technische ontwikkelingen en/of wijzigingen van wettelijke of officiële vereisten.

Een bijgewerkte versie van deze informatie over gegevensbescherming kan te allen tijde worden opgevraagd via https://mgmotor.eu/nl-BE/privacy-notice/ismart.